Laatste parkings
te koop

 

Duurzaamheid

  • Meulewater tuin anno 2012

Duurzaamheid wordt bekomen
door een veelheid aan kwaliteiten geïntegreerd na te streven.

Er wordt gestreefd naar een duurzame ontwikkeling van macro- tot microschaal: van stedenbouwkundige structuur tot de gebouwen en hun technische uitrustingen, waarbij de woon- en leefkwaliteit van de site centraal staat.
Aandachtspunten als o.m. een zorgvuldige stedenbouwkundige inpassing, een kwalitatief architecturaal ontwerp, een maximaal behoud van het bestaande groen, …. komen uitgebreid aan bod in de onderdelen (visie, omgevingsaanleg, …) op deze website.
Hoe het woningconcept werd uitgewerkt op basis van een duurzame invalshoek en op basis van welke technieken energie/water dit gebeurt, leest u hierna.

Woningconcept

Bijzondere aandacht per wooneenheid voor voldoende daglicht en een mooi uitzicht naar de bosrijke omgeving.

Grote aandacht voor de functionaliteit van de wooneenheden waarbij zowel binnen de wooneenheid, als in de kelderruimte bergingen zijn opgenomen, met een collectieve afvalberging per circulatiekern op de ondergrondse verdieping.

De woningen beschikken over twee fietshaken in de collectieve fietsenstalling.  De Meulewatersite voorziet daarnaast een ruim aanbod aan open en afgesloten (enkele en dubbele) parkeerplaatsen.

Elke wooneenheid beschikt over een ruime en goed georiënteerde buitenruimte in de vorm van een in- of uitpandig terras, of dakterras.

Akoestisch comfort

Bijzondere aandacht voor het akoestisch comfort: bij de woningscheidende wanden werd een dubbele wandconstructie gehanteerd en zijn zware, massieve betonvloeren toegepast om een performante geluidsisolatie te bekomen. Daarnaast zijn de vloeren voorzien van een zwevende dekvloer met contactgeluidisolatie om overdracht van contactgeluiden tussen de wooneenheden fysisch te vermijden. Er wordt overal een normaal akoestisch comfort voorzien.

Toegankelijkheid

Toegankelijkheid tot elke wooneenheid: alle gemeenschappelijke circulatieruimtes beantwoorden aan de nieuwe verordening inzake integrale toegankelijkheid zodat mensen met een beperking elke woning of elke gemeenschappelijke uitrusting vlot kunnen bereiken

Energie

Individuele, condenserende gasketel met maximum aan warmterecuperatie, hoog rendement en goede regelbaarheid.

Aandacht voor het zomercomfort door het voorzien van een performante zonwerende beglazing op de zuid- en westgerichte gevels.

Een consequente thermische isolatie van gevels, vloeren en daken.

Bijzondere aandacht voor het luchtdicht bouwen.

Mechanische ventilatie met warmterecuperatie, met een individuele installatie per wooneenheid.

Een permanente verluchting van de ondergrondse bouwlagen om reukhinder van uitlaatgassen te vermijden met behulp van dezelfde rook- en warmte-afvoerinstallatie die ook ingezet wordt bij brand.

De verlichting van de gemene delen wordt geactiveerd met bewegingsdetectoren waardoor het energieverbruik gereduceerd wordt.

Water

De daken van de nieuwbouwvolumes zijn afgewerkt als groendaken, waardoor het regenwater gebufferd wordt en via verdamping afgestaan wordt aan de beplantingen. De groendaken beperken het lozen van regenwater en bieden ook een bijkomende thermische isolatie voor de bovenste verdiepingen.

Er wordt een regenwaterput van 5000 liter voorzien bij de parkvilla’s en één bij Meulewaterhof. Het verzamelde regenwater wordt aangewend voor de besproeiing van de tuinen, voor het reinigen van de ondergrondse verdiepingen en gemene delen en voor het onderhoud van de buitenverharding. Overtollig water komt terecht in de tweede vijver die als een wadi fungeert. Bij noodweer kan deze overstromen naar de naastliggende gracht en straatriolering.

In de aanleg van de buitenruimte wordt een minimale verharding voorzien in de vorm van betontegels met groenvoegen wat de natuurlijke infiltratie van het regenwater bevordert.

Het stadswater in de wooneenheden zal via een gemeenschappelijke waterverzachter behandeld worden. Dit zal de levensduur van de binneninstallaties (boilers, aanvoerleidingen,..) aanzienlijk verlengen.