Laatste parkings
te koop

 

Meulewater / park, bos en vijvers

  • Meulewater tuin anno 2012

Een uniek aspect van het Meulewater project is de combinatie van ruimte, groen en water in een stedelijke omgeving. Het behoud van dit groene karakter is dan ook prioritair en is het uitgangspunt van Buro Groen, landschapsarchitect.

Er worden enkel bomen gekapt in functie van een optimale lichtinval en het behoud van het ruimtelijk aspect. Ook het uitdunnen van het waardevolle struikgewas wordt tot een minimum beperkt. Er wordt gestreefd naar een ‘groene’ harmonie in de combinatie van bomen, struikgewas en grassen rond de woningen. De boomverzorging is in de handen van Bijzondere Boomwerken.

Een deel van het bos wordt gevrijwaard als natuurgebied. Doorheen het groen rondom de woonentiteiten Meulewater Park I, Park II en Meulewater Bos wordt een wandelpad aangelegd met zitbanken en enkele speelelementen. Alle bewoners zullen dan ook kunnen genieten van deze groene oase. Overdag zal het park openstaan voor bezoekers maar ’s avonds wordt het afgesloten en kunnen de bewoners in alle rust genieten van ‘hun Meulewater’. De aanwezigheid van een vijver maakt van Meulewater écht een uniek project. Hij weerkaatst genereus het licht en weerspiegelt het bewegende bladerdak in een betoverend schouwspel.