Laatste parkings
te koop

 

Hof / overzicht

  • Lusthof Meulewater 20ste eeuw

  • Lusthof Meulewater

  • Lusthof Meulewater anno 2012

voor wie zoekt naar exclusiviteit
voor wie duurzame luxe een evidentie is

Het voormalige Lusthof Meulewater dateert uit 1866. De term lusthof staat voor ‘een park met veel groen en kleur- en geurrijke bloemen- en waterpartijen’. Het leven in een lusthof was dan ook een privilege van de adel, de rijke burgerij en koningshuizen. Hier konden zij even ontsnappen aan de strenge hofetiquette of genoten ze van de rust in een groen idyllisch kader.

Villa Meulewater of “Meulewater Hof”  komt voor op de inventaris van Bouwkundig Erfgoed.  De architecten hielden in hun ontwerp dan ook rekening met het advies van Monumentenzorg.

Doelstelling was met name het behouden van de glorie van villa Meulewater, anderzijds moesten de ruimten voldoen aan de hedendaagse vereisten van de nieuwe gebruikers ervan (bewoners, kantoren).

De bestaande waardevolle gevels worden gevrijwaard en er wordt zo min mogelijk geraakt aan de oorspronkelijke ruimtes en waardevolle interieurelementen.  Minimale ingrepen voorzien het comfort in deze 19de eeuwse villa.  De uitbreiding van de villa staat hiermee in vol contrast, maar accentueert anderzijds de erfgoedwaarde van de villa. Wat het gevelontwerp en de materialisatie van de nieuwbouw betreft, is gekozen voor een sober, uitgepuurd en hedendaags uitzicht.  Hierdoor wordt volop rekening gehouden met de historiek die aan het pand ‘kleeft’. 

Het gebouw krijgt een flexibele invulling en kan worden ingericht met woonentiteiten (twee-drie), kantoorruimte of een combinatie van beide (vb. praktijkruimte met bijhorende woning).  Aan de voorzijde van het gebouw bevinden er zich vier autostaanplaatsen.  Daarnaast is bijkomende parkeerruimte voorzien in de ondergrondse parking van het project Meulewater.

Bij de villa Meulewater bevindt zich een exclusieve groenruimte, onderdeel van het grotere hernieuwde Meulewaterpark.