Laatste parkings
te koop

 

17 Jun 2014

Vijver Meulewater gevuld

  • Vijver Meulewater volledig gevuld juni 2014

  • Vijver Meulewater volledig gevuld juni 2014

  • Vijver Meulewater met aanduiding waar houten vlonder komt juni 2014

De vijver die een extra dimensie geeft aan het wonen in Meulewater is gevuld.

De waterpartij draagt bij tot de rust van het project en langs de grote vijver zal tevens een houten vlonder voorzien worden. In totaal werd meer dan 1000m³ water aangevuld.
Het peil van de vijver zal op niveau gehouden worden door regenwaterrecuperatie.